Inwestujemy własny kapitał

Jesteśmy niezależni od instytucji finansowych. Sami podejmujemy decyzje inwestycyjne zachowując wysoką elastyczność działania.

Jesteśmy przedsiębiorcami

Inwestując własne środki działamy jak przedsiębiorcy, dlatego jesteśmy nie tylko dawcą kapitału, ale także partnerem w biznesie.

Wspieramy rozwój

Od lat przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorstw, w które inwestujemy, zarówno poprzez dostarczony kapitał, jak i wsparcie w bieżącej działalności.

Strategia

{{ page.page_title }}

Inwestycje

{{ api.data[1].page_title }}

{{ api.data[0].page_title }}

{{ api.data.page_title }}

Zespół

Partnerzy

Zarząd

Zespół inwestycyjny

{{ api.data.page_title }}

Lokalizacja