Warsaw Equity Group

„Ogłoszenie Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o”

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000921325, NIP: 7011051269, REGON: 389945035, o kapitale zakładowym 4.403.500,00 złotych.

Więcej