Suenio Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286550, NIP: 5272544952, REGON: 141012117, o kapitale zakładowym 35.800.000,00 złotych („Spółka Przejmowana III”), na podstawie art. 5164 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan transgranicznego połączenia Spółki Przejmowanej III z następującymi spółkami:

a) Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000449480, NIP: 5262076662, REGON: 012414784, o kapitale zakładowym 2.215.000,00 złotych (w pełni opłaconym).
b) Siskin 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475956, NIP: 7831702903, REGON: 302521337, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
c) Niksis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000705402, NIP: 5252565709, REGON: 146887412, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
d) Xarus Holdings Ltd spółka utworzona zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Larnaka, Cypr, adres: 61 Lordou Vironos Str., Lumiel Building, 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru, Ministra Energetyki, Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 260354.