Niksis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705402, NIP 5252565709, REGON 146887412, kapitał zakładowy 5.000 zł („Spółka Przejmowana II”), na podstawie art. 5164 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan transgranicznego połączenia Spółki Przejmowanej II z następującymi spółkami:

a) Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000449480, NIP: 5262076662, REGON: 012414784, o kapitale zakładowym 2.215.000,00 złotych (w pełni opłaconym).

b) Siskin 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475956, NIP: 7831702903, REGON: 302521337, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.

c) Suenio Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286550, NIP: 5272544952, REGON: 141012117, o kapitale zakładowym 35.800.000,00 złotych.

d) Xarus Holdings Ltd spółka utworzona zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Larnaka, Cypr, adres: 61 Lordou Vironos Str., Lumiel Building, 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru, Ministra Energetyki, Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 260354.