Warsaw Equity Group

Business

Kapitał to tylko początek

Scrolluj, aby zobaczyć więcej
Kapitał na wzrost
Zwiększanie efektywności
Kreowanie wartości biznesowej

Capital

• Kapitał na wzrost i skalowanie biznesu
• Wsparcie w pozyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój (dług i equity, np. przez fundraising)
• Wsparcie w pozyskaniu dotacji / grantów
• Wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi
• Płynność dla akcjonariuszy

Organization

• Definiowanie strategii, modelu biznesowego i celów
• Ocena i wsparcie w rozwoju kluczowych kompetencji organizacji
• Dostosowanie struktury organizacyjnej do planowanego wzrostu
• Wsparcie w realizacji inicjatyw strategicznych (M&A, inwestycje/dezinwestycje)
• Tworzenie systemów motywacyjnych wspierających strategię
• Definiowanie i optymalizowanie procesów

Operations

• Wzrost przychodów i optymalizacja kosztów
• Wsparcie spółki w ekspansji na nowe rynki
• Wsparcie w zarządzaniu (interim)
• Wzmacnianie kompetencji kontrolingu i informacji zarządczej
• Wsparcie w tworzeniu strategii rynkowych
• Unarzędziowienie i profesjonalizacja procesów biznesowych (np. sprzedaży, marketing)
• Dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami zespołu WEG
• Wsparcie w procesie skalowania i rozwoju obecnych i nowych rozwiązań

Jak działamy?

Rozwój biznesu to zadanie, które wymaga przedsiębiorczego podejścia, kreatywności i wysokiej jakości kompetencji.

Z naszymi spółkami pracujemy projektowo. Jesteśmy gotowi, aby wspólnie z Tobą realizować założone cele.

Jaka będzie wartość, którą wniesiemy do Twojego biznesu?

  • Kapitał, który pozwoli na realizację wizji
  • Wsparcie w procesie definiowania strategi wzrostu Twojego biznesu
  • Doradztwo w doborze najlepszego modelu biznesowego, który wspierał będzie realizację Twoich celów
  • Wsparcia w pozyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój (np. granty, dług)
  • Partnerzy, z którymi zderzysz pomysły
  • Aktywne wsparcie w obszarach, które wymagać będą kompetencji, którymi nie dysponujesz

Wybrane inwestycje

„Od początku inwestycji, zespół WEG wspiera nas w realizacji naszej strategii, co pozwoliło na zbudowanie wzajemnego zaufania.”

Maciej Zawadziński
CEO
Dostawca platformy analitycznej, która kładzie nacisk na prywatność i bezpieczeństwo danych

“Zespół WEG pozwala rozłożyć skrzydła, a także jest prawdziwym wsparciem począwszy od bieżących operacji, skończywszy na budowaniu długofalowej strategii. Doceniam nastawienie na rozwiązania, otwartą komunikację i szeroką perspektywę.”

Krzysztof Wróblewski
CEO
Twórca innowacyjnej technologii pirolizy, która umożliwia kompletny recykling zużytych opon

“W VIGO Ventures Inwestujemy w projekty wczesnego etapu. Doświadczenie i know-how WEG w skutecznym skalowaniu bardziej dojrzałych organizacji pozwala nam szybciej przygotowywać nasze spółki portfelowe do kolejnych etapów rozwoju.”

Wojtek Smoliński
Managing Partner
Inkubator inwestujący na wczesnych etapach w projekty z obszaru fotoniki