Warsaw Equity Group

Historia

Nasza historia sięga 1993 roku, w którym to Jacek Giedrojć i Witold Grzesiak rozpoczęli działalność w obszarze inwestycji kapitałowych oraz usług doradczych w zakresie corporate finance.

Przez ponad 20 lat WEG przeszedł wiele zmian, które ukształtowały nasze wartości, jak również podejście do współpracy ze spółkami portfelowymi.

1999
Wykorzystywanie szans rynkowych

Lata 1999 - 2015 to okres dynamicznego rozwoju WEG. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu założycieli portfel WEG rośnie do kilkudziesięciu spółek. Koncentracja na prywatyzacji przedsiębiorstw, restrukturyzacjach, wykupach i aktywnym zarządzaniu prowadzą do inwestycji w Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów, czy Zakłady Chemiczne Baltchem w Szczecinie. W roku 2001 WEG inwestuje w Gadu-Gadu, które wprowadza na giełdę po 6 latach inwestycji. W latach 2002-2006 założyciele stopniowo wycofują się z bieżącego zarządzania grupą.

Spółki
Faza
Restrukturyzacja & Growth
Branża
Brak wyraźnej koncentracji
Podejście
Oportunistyczne
Prywatyzacja, restrukturyzacja i wykupy przedsiębiorstw.
2015
Świadomy rozwój

Okres dużych zmian w WEG pod względem kierunków rozwoju oraz sposobu zarządzania grupą. W 2015 r. rozpoczyna się reorganizacja spółki. Jej elementem jest stopniowa przebudowa portfela, która w większym stopniu uwzględnia rozwój projektów. Krzysztof Dziewicki i Przemek Danowski wytyczają nowy kierunek: WEG skupia się na projektach posiadających silne przewagi technologiczne.

Spółki
Faza
"Raczej" Growth
Branża
Zdefiniowana poprzez potencjał stopy zwrotu
Podejście
Przedsiębiorcze
Zorientowane na aktywne wspieranie spółek portfelowych.
2021
Czas zmian i klarownego wzrostu

WEG przyjmuje nową strategię działania na nadchodzące lata. Silna koncentracja na automatyzacji i efektywności w biznesach B2B determinuje kluczowe obszary technologiczne projektów. Nowy model biznesowy określa sposób, w jaki WEG zamierza budować swoją przewagę konkurencyjną, której nowym elementem jest funkcja Human Capital. W 2021 roku WEG obchodzi swoje 22. urodziny. W tym samym roku sprzedaje po ponad 20 latach swoją pierwszą inwestycję: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

Spółki
Faza
Growth
Branża
Automatyzacja i efektywność w B2B
Podejście
Partners for Growth
Wsparcie w realizacji inicjatyw strategicznych, które umożliwiają wzrost i skalowanie.
Jacek Giedrojć
Założyciel
Jacek Giedrojć
Założyciel

Jacek Giedrojć prowadzi działalność inwestycyjną w Polsce od 1992 roku. Początkowo specjalizował się projektach prywatyzacyjnych i wykupach menedżerskich. Po 1999 roku zajmował się między innymi restrukturyzacją portfela trudnych aktywów nabytego od Elektrim S.A. oraz inwestycjami w spółki technologiczne we wczesnej fazie rozwoju. Do 2006 roku pełnił funkcję prezesa Grupy.

Obecnie zajmuje się strategią Grupy oraz pozostaje zaangażowany w rozwój i zarządzanie jej portfelem nadzorując procesy inwestycyjne oraz oceniając i zatwierdzając poszczególne projekty. Przed założeniem WEG zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako audytor, konsultant oraz w administracji publicznej w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii.

Jacek jest doktorem socjologii (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), absolwentem studiów MBA (Harvard University) oraz ekonomicznych (Victoria University of Wellington).

Witold Grzesiak
Założyciel
Witold Grzesiak
Założyciel

Witold Grzesiak wrócił do Polski w 1993 roku. W latach 1993-1999 specjalizował się w doradztwie corporate finance i z sukcesem przeprowadził wiele transakcji na zlecenie polskich i międzynarodowych korporacji, m.in.: International Paper (ZPC Kwidzyn), Unilever (Pollena Bydgoszcz), ABB (ZWUS Katowice), Stocznia Gdynia oraz Eltra Bydgoszcz. Przeprowadził również inwestycję w spółkę Hydrocentrum oraz jej późniejszą restrukturyzację.

Witold Grzesiak był także jednym z założycieli i zarządzających Warsaw Equity Holding, spółki restrukturyzującej portfel spółek należących do Elektrim S.A.. Od 1999 do 2006 roku był aktywnie zaangażowany w rozwój portfela inwestycyjnego WEG.

Obecnie pozostaje zaangażowany w rozwój Grupy i zarządzanie jej portfelem, nadzorując procesy inwestycyjne, jak również oceniając i aprobując wszystkie projekty. Przed założeniem WEG zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako Dyrektor w Coopers & Lybrand w Nowej Zelandii.

Witold Grzesiak jest absolwentem Massey University w Nowej Zelandii, ukończył również program MBA na Wharton Business School w Stanach Zjednoczonych.