Warsaw Equity Group

Model biznesowy

Wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się founderzy i organizacje, których ambicją jest globalizacja i osiągnięcie skali.

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy model, dzięki któremu świadomie i skutecznie dodajemy wartość w trzech obszarach, kluczowych z punktu widzenia rozwoju biznesu.

Business

Wzrost dzięki efektywności.

Kapitał jest niezbędnym elementem wzrostu. Jednak aby w pełni wykorzystać jego potencjał, należy zadbać również o efektywność organizacji.

Więcej o Business

Human Capital

Największą przewagą konkurencyjną organizacji jest jej zespół.

Rozwijając biznes, wielu przedsiębiorców koncentruje się głównie na produkcie, sprzedaży i marketingu. Świadome zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji stworzy wartość, której nie zastąpi nawet najlepszy produkt.

Więcej o Human Capital

Community

Wiedza oparta na doświadczeniach.

Sukces organizacji zależy głównie od wiedzy i sprawności, z jaką jej liderzy poruszają się po rynku. Dostęp do informacji i najlepszych praktyk znacząco przyspiesza rozwój i skraca drogę do osiągnięcia skali.

Więcej o Community

Jak działamy

Partners for_growth

Wierzymy, że sukces to gra zespołowa.
Nasz cel, to Twój sukces.

Filozofia Partners for Growth jest fundamentem naszej kultury organizacyjnej i determinuje sposób, w jaki myślimy i działamy.

Wartości WEG, które zdefiniowaliśmy wspólnie z całym zespołem, określają sposób, w jaki komunikujemy się na co dzień.

Każda spółka, która staje się częścią naszego portfela, staje się również częścią naszego WEG Community, dzięki czemu zyskuje dostęp do sieci naszych kontaktów, eksperckiej wiedzy z wielu obszarów biznesowych, jak również doświadczeń innych founderów z portfela WEG.

Wiele osób pragnie założyć własny biznes, jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że bycie liderem to odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale i za innych. Żeby sprostać takiemu wyzwaniu, warto otaczać się ludźmi, którym na sukcesie Twojego biznesu zależy równie mocno, jak Tobie.

Witold Grzesiak
Założyciel