Warsaw Equity Group

Human Capital

Ludzie przewagą Twojego biznesu

Scrolluj, aby zobaczyć więcej
Zarządzanie talentami
Dojrzałość organizacyjna
Zarządzanie zmianą

Performance

• Definiowanie strategii HR
• Zarządzanie przez cele
• Performance management
• Model wynagradzania oparty o wyniki

• Pozyskiwanie talentów
• Zarządzanie efektywnością pracy
• Rekrutacja w oparciu o wartości

• Ocena i rozwój kompetencji organizacji
• Budowanie struktur organizacyjnych wspierających cele strategiczne

• Wsparcie w procesie definiowania i zarządzania zmianą
• Definiowanie mapy sukcesu

People

• Ocena kompetencji przywódczych
• Wzmacnianie zespołów zarządzających

• Ocena talentów
• Implementacja procesu zarządzania talentami: rozwój talentów, planowanie sukcesji
• Zarządzanie potencjałem i karierą

• Rozwój Liderów
• Zarządzanie zaangażowaniem pracowników

• Budowanie kompetencji zarządzania zmianą
• Formowanie zespołów zarządzania zmianą

Culture

• Identyfikacja wartości organizacji
• Identyfikacja obecnej kultury organizacyjnej
• Analiza marki pracodawcy

• Definiowanie pożądanych zachowań
• Wzmacnianie efektywności zespołu – ocena i rozwój

• Strategia i plan działania
• Monitorowanie kierunku zmiany kultury organizacyjnej

Jak działamy?

Świadome zarządzanie kapitałem ludzkim bezpośrednio przekłada się na wyniki każdej organizacji, dlatego w 2020 roku zdecydowaliśmy się stworzyć w WEG funkcję HR.

W jaki sposób WEG HR może wesprzeć Twoją organizację w procesie rozwoju?

 • Facylitacja procesu zwiększania dojrzałości organizacji
 • Wdrożenie podstawowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim
 • Wsparcie w ustaleniu wartości i definicji kultury organizacyjnej
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych kluczowej kadry managerskiej
 • Coaching i mentoring liderów

Indeks dojrzałości organizacji

Poziom dojrzałości
Procesy
Governance
Struktura

Poziom dojrzałości

Initial

Procesy

 • Brak spójności
 • Działania są chaotyczne
 • Oczekiwanie natychmiastowego rezultatu
 • Brak orientacji na proces
 • Działania powielają się

Governance

 • Prosta struktura raportowania
 • Nieformalny system kontroli
 • Brak klarowności strategii
 • Obowiązki przypisywane nieformalnie
 • Brak jasnych odpowiedzialności

Struktura

W procesie tworzenia

Poziom dojrzałości

Emergent

Procesy

 • Nieustandaryzowane
 • Nieskoordynowane
 • Planowanie działań
 • Wstępnie zdefiniowane oczekiwania

Governance

 • Orientacja wewnętrzna
 • Orientacja na zadania na poziomie indywidualnym i grupy
 • Brak procedur i jasnych zasad
 • Nieokreślone procesy
 • Pobłażliwość
 • Zdecentralizowane podejmowanie decyzji

Struktura

Przejściowa

Poziom dojrzałości

Structured

Procesy

 • Skoordynowane
 • Ustrukturyzowane
 • Określone procesy i sposoby działania
 • Zorientowanie na doskonalenie

Governance

 • Wyznaczony cel i strategiczny kierunek
 • Cele ustalane na podstawie dostępnych danych
 • Inicjatywy podejmowane elastycznie
 • Zdefiniowane procedury i zasady
 • Klarowne procesy
 • Struktury zespołowe
 • Jasne grupy decyzyjne

Struktura

Niespójna | Elastyczna

Poziom dojrzałości

Integrated

Procesy

 • Dynamiczne
 • Zintegrowane cross-funkcjonalnie
 • Wydajne i efektywne
 • Zorientowane na optymalizację

Governance

 • Wdrożone systemy wspierające kontrolę
 • Wyniki są aktywnie monitorowane
 • Klarownie zmapowane procesy
 • Jasne role i odpowiedzialności

Struktura

Spójna

Poziom dojrzałości

Optimized

Procesy

 • Przejrzyste
 • Świadomie planowanie inicjatyw
 • Transparentne
 • Dynamicznie wspierają procesy decyzyjne
 • Zorientowana na analizę przyczyn źródłowych

Governance

 • Wizja, misja i wartości są zintegrowane z procesami
 • Zespoły działają autonomicznie i są multidyscyplinarne
 • Zespoły i osoby indywidualne biorą odpowiedzialność za wynik
 • Liderzy świadomie  delegują zadania i podejmowanie decyzji

Struktura

Zoptymalizowana