Warsaw Equity Group

Kryteria inwestycyjne

Działamy szybko i skutecznie.
Szukamy biznesów, które myślą globalnie.

Scrolluj, aby zobaczyć więcej

Kryteria inwestycyjne

Nasz główny obszar inwestycyjny to projekty z obszaru innowacyjnych rozwiązań B2B - automatyzacji i poprawy efektywności, a także zrównoważonego rozwoju (sustainability).

Etap rozwoju
Wielkość inwestycji
Branża
Geografia
Venture Capital

Etap rozwoju

post-product i post-revenue (idealnie +50K€ MRR lub 50K€ miesięcznie pierwszej marży) przy tempie wzrostu przychodów +100% rok do roku

Wielkość inwestycji

pierwsza inwestycja 1-5M€ z możliwością uczestniczenia w kolejnych rundach

Branża

dowolna*, przy czym nasz fokus na B2B SaaS oraz hardware z obszaru automatyzacji i poprawy efektywności oraz zrównoważonego rozwoju (sustainability)

Geografia

Centralna i Wschodnia Europa
Private Equity

Etap rozwoju

growth, z pozytywną EBITDA przy nadal rosnących powtarzalnych przychodach

Wielkość inwestycji

pierwsza inwestycja 2,5-10M€

Branża

dowolna*, przy czym nasz fokus na B2B SaaS oraz hardware z obszaru automatyzacji i poprawy efektywności oraz zrównoważonego rozwoju (sustainability)

Geografia

Polska
Fund of Funds

Etap rozwoju

fundusze inwestujące na etapie pre-seed i seed

Wielkość inwestycji

1-3M€

Branża

brak wskazania, ale preferencja na fundusze inwestujące w startupy działające w modelu B2B SaaS

Geografia

Europa, z preferencją na region CEE

Branże, w które inwestujemy

B2B automation & efficiency

Big Data

Big Data termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy.

Big Data
Więcej

AI i ML

Artificial Intelligence i Machine Learning to terminy określające technologie wykorzystującą algorytmy, które mają zdolność do "uczenia się" i wnioskowania na podstawie dostarczonych danych. Machine Learning jest częścią Artificial Intelligence.

AI i ML
Więcej

Cybersecurity

Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo) są to szerokorozumiane rozwiązania pozwalające na ochronę sieci, urządzeń i danych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem ich do celów przestępczych, a także rozwiązania zapewnianiające poufność, integralność i dostępność informacji.

Cybersecurity
Więcej

System Integration

System Integration (integracja systemów) to pionowa i pozioma integracja oraz wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi. Jej istotność rośnie wraz ze zwiększeniem liczby i złożoności systemów informatycznych używanych przez przedsiębiorstwa, co ma miejsce w dzisiejszych czasach.

System Integration
Więcej

IoT

Internet of Things (IoT) jest połączeniem fizycznych obiektów (hardware) z zespołem systemów i aplikacji, przekazujących sobie wzajemnie informacje w czasie rzeczywistym, głównie za pomocą technologii bezprzewodowych. Kluczowymi komponentami ekosystemu są czujniki (sensory i kamery), platformy służące do agregowania i przetwarzania danych oraz technologie umożliwiające przesył danych.

IoT
Więcej

Robotics

Robotics (robotyka) to interdyscyplinarna dziedzina łącząca zagadnienia inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, automatyki i informatyki którego celem jest tworzenie robotów oraz sterowanie ich ruchem.

Robotics
Więcej
B2B automation & efficiency

Simulations

Simulations (symulacje) to technologie służące do opracowywania modeli planistycznych i eksploracyjnych w celu optymalizacji procesu podejmowania decyzji, a także do projektowania i eksploatacji złożonych i inteligentnych systemów produkcyjnych. Symulacje mogą pomóc firmom na przykład w ocenie ryzyka, kosztów oraz barier wdrożeniowych.

Simulations
Więcej

Software House

W przypadku projektów typu Private Equity WEG inwestuje również w software house'y oraz agencje digitalowe posiadające własne produkty.

Software House
Więcej

Sustainability

Smart Cities

Miasto może być traktowane jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Smart Cities
Więcej

Recycling

Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów.

Recycling
Więcej

Alternative Energy

Alternatywne źródła i nośniki energii zmniejszające ślad węglowy – np. wszystko związane z OZE (odnawialnymi źródłami energii), ale również elektryfikacja transportu, ogniwa wodorowe i biopaliwa.

Alternative Energy
Więcej
Do biznesu podchodzimy po partnersku. Jesteśmy przedsiębiorcami, dlatego rozumiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się inni przedsiębiorcy.

Dodatkowe kryteria

Co sprawia, że biznes jest dla nas atrakcyjny?

Faza Growth

Pomagamy osiągnąć sukces spółkom, które znajdują się w fazie szybkiego wzrostu i potrzebują wsparcia w wyskalowaniu produkcji, wejściu na nowe rynki, pozyskaniu odpowiednich zasobów czy ustaleniu strategii biznesowej.

Więcej

Zwalidowany produkt

Inwestujemy w spółki posiadające dopracowane i jakościowe produkty, które generują przychody i dają realną wartość dodaną swoim odbiorcom.

Więcej

Wyraźne przewagi konkurencyjne

Poszukujemy projektów z unikatowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, umożliwiającymi osiągnięcie pozycji lidera rynku.

Więcej

Silny zespół i organizacja

Jako że współpracujemy z naszymi spółkami portfelowymi przez lata, w ocenie projektów inwestycyjnych dużą wagę przykładamy do aspektu ludzkiego - silny i zgrany zespół to podstawa udanego biznesu.

Więcej

Dodatnia EBITDA lub bliska perspektywa jej osiągnięcia

Inwestujemy w spółki, którym udało się już osiągnąć dodatni wskaźnik EBITDA lub mają realną perspektywę osiągnięcia jej w ciągu kolejnych dwóch lat.

Więcej

Projekty z regionu CEE

Skupiamy się na inwestycjach w Polsce, ale jesteśmy też zainteresowani ciekawymi projektami w Europie Centralnej, Wschodniej i Południowej.

Więcej